II Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
połączony z 7. Warsztatami z Bioinformatyki dla Doktorantów
2–4 października 2009
Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie k. Poznania

Warsztaty dla Doktorantów są imprezą cykliczną, organizowaną corocznie począwszy od 2003 r., mającą na celu integrację polskiego środowiska bioinformatycznego. W trakcie Warsztatów młodzi naukowcy (doktoranci) prezentują swoje osiągnięcia naukowe oraz poddają je dyskusji, zarówno w trakcie swoich wystąpień jak i poza nimi, w czasie wolnym. Integracji środowiska i przepływowi informacji sprzyja wyjazdowy charakter Warsztatów. Językiem prezentacji jest angielski.

Organizatorzy:

Terminy:

  • Zgłaszanie propozycji referatów: do 7.06.2009
  • Decyzja Komitetu Programowego: do 15.06.2009
  • Wczesna rejestracja: do 22.06.2009
  • Późna rejestracja: od 23.06.2009 do 31.07.2009
  • II Zjazd PTBI + Warsztaty: 2–4.10.2009